Op 18 januari 2022 overleed Dries Veltkamp, een sociaal bewogen markante Texelaar, tevens gemeenteraadslid. Dries was een actieve burger die allerlei mensen en organisaties hielp, ook als hij er niet zoveel mee had. Om burgerschap te stimuleren en de nagedachtenis van Dries te eren, stelt PvdA Pro Texel een prijs in voor sociaal Texelaarschap: De Dries. 

De eerste Dries werd uitgereikt op 18 januari 2023 aan Cintha Stiekema, pleegouder en oprichter van Texelgezinnen. De tweede Dries werd op 18 januari bekend gemaakt. Het is Edward Witte. Hij krijgt de prijs vanwege de vele Texelse besturen waarin hij plaatsnam en zijn enorme inzet voor alles wat van belang is in zijn dorp Oosterend. Witte kreeg een oorkonde en een bedrag dat door hem aan een goed doel te besteden is. Op de oorkonde is onder meer onderstaand gedicht te lezen.

DE TWEEDE DRIES

Dries was een man, die niet snel vergat

of wordt vergeten. Zijn warmte bracht

waar ze ontbrak, liet zien hoe samen

kansen gaf voor aanwaaiers en gasten

voor wie het bestaan geen glijbaan was.

 

Wie op sloffen in zijn voetspoor treedt,

heeft het niet gevat. Het gaat om eigen

stijl, niet louter imiteren. Met het

beste uit jezelf een goede weg

opgaan, zelfs al moet je die nog banen.

 

Net als die wijze uit het oosten,

schouwer en doener tegelijk

met steeds de gang erin, lang

en bondig in het bestuur van voetbal,

school en politiek. Hij geeft zijn kracht

 

aan alles in het dorp, van woningbouw

tot dorpsmaaltijd. Bruisend van schone

energie pleit hij voor tulp en wokkel.

Vooral, maar niet alleen, is hij actief

present in zijn geliefde Oosterend.

 

Fiet van Beek,

eilanddichter