Octa Folio

Voor deze naar de hemel uitgestrekte armen
is geen plaats meer in de wereld van het grote geld.
Verworpen zijn zij teruggekeerd naar hun oorsprong,
waar edelstaal met bloemen wordt geëerd.
Omringd door mensen die beperkt heten te zijn,
maar beeldentaal verstaan
en reiken naar wat niet te pakken is.

© 2008 Fiet van Beek

Octa Folio is een sculptuur van de Ermeloër John Spek, ooit gemaakt voor de binnentuin van het hoofdkantoor van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. Na een renovatie werd het langdurig in bruikleen gegeven aan zorginstelling ’s Heeren Loo in Ermelo.

Sculptuur: Octa Folio, John Spek PIC © 2008 Fiet van Beek
Sculptuur: Octa Folio, John Spek PIC © 2008 Fiet van Beek