Eilanddichter TXL

Eilanddichter TXL2022-01-26T11:43:25+01:00

mei 2023

Verhaal voor later

By |mei 4th, 2023|Eilanddichter TXL|

Dodenherdenking 4 mei 2023

Verhaal voor later

Luister goed allemaal. Deze dag geen rekenen

en taal, maar wel een les voor levenslang.

Het was 4 mei.

 

Kijk, zei zij. Ze liet een foto zien, zwart-wit.

Een jochie met een pet. Zijn ogen groot,

zijn armen hoog.

 

Ik bleef maar staren naar die jongen en rilde

van zijn lichaamstaal. Hij had ons broertje 

kunnen zijn.

 

Ze zei iets over mensenrechten, ik snapte het

niet helemaal, dat vrijheid een werkwoord is

om samen te vervoegen,

 

dat het geen klikken is als je onrecht benoemt.

De juf, haar naam ben ik vergeten, maar niet 

wat zij heeft aangereikt,

 

van wie je er ook een bent en hoe je vlag

er ook bijhangt, vrijheid krijg je als geschenk

van wie wij vandaag herdenken,

een cadeau om door te geven.

 

Fiet van Beek,

eilanddichter Texel

 

maart 2023

De eerste, de beste

By |maart 17th, 2023|Eilanddichter TXL|

 (foto: Robert Pool)

Een nestje met kievitseieren, bijna niet te vinden door de goede schutkleur. Om het te vinden is er veel geduld nodig en urenlange observatie van het gedrag van de kieviten. En toch vindt Cees Dijker (82) – al jarenlang ergens in maart – het eerste Texelse kievitsei. Ook dit jaar weer. Hulde voor de man die dat kan!

 

DE EERSTE, DE BESTE

 

Met zijn haasscherpe arendsogen

scant hij de velden aan de rand

van Utopia.

 

Als geen ander doorziet, volgt

hij wat er gaat en broedt op

zijn geboortegrond.

 

Hij weet van de kievit en de griet,

is er als de kippen bij, maanden

voor de legmaand mei.

 

Al gaat het slootjespringen niet

meer zo snel, de goed verborgen

nesten vindt hij wel.

 

Trots vertelt de kieft het nageslacht:

die rooie heeft mij, als eerste ei,

in zijn hand gehad!

 

Jaar op jaar, Cees Dijker krijgt het

voor elkaar. De vraag is niet of

maar wanneer en waar.

 

 

Fiet van Beek,

eilanddichter

 

Wintertooi

By |maart 13th, 2023|Eilanddichter TXL|

WINTERTOOI

Zo, de kerstkaarten van dit jaar

zijn klaar. Sneeuw op de boeten,

ook leuk op ansicht met groeten.

 

De vlokken klappen met kracht

zeven recht in je gezicht. Dijken zijn

om af te glijden, met of zonder slee.

 

De schapen lijken grijs en zwart,

de ganzen steken af; hun kleur

beschut niet meer in ‘t witte gras.

 

Na twee dagen zien wij weer krokus

en speen, verlangen naar de lammerij

en wachten op het eerste kievitsei.

 

Hoe we het eiland ook bekijken,

in storm, met zon of lichte gloed,

hemels kristal maakt ogen rijker.

 

Fiet van Beek, eilanddichter 

 

februari 2023

Herdenking Watersnood Texel

By |februari 1st, 2023|Eilanddichter TXL|

Niet alleen in Zeeland, ook op Texel kwamen mensen om in wat we de Watersnood zijn gaan noemen. Vijf van de zes doden liggen begraven op het kerkhof in De Waal. Op Texel wordt de Watersnood wel de vergeten ramp genoemd, omdat er zo weinig aandacht voor was in het land. Voor de Texelse dijkverhoging die noodzakelijk was om te voorkomen dat zo’n drama nog eens zou plaatsvinden, was het zelfs nodig om in Den Haag te gaan demonstreren. Met 50 schapen, dat is op zich een mooi verhaal. Maar dat het nodig was, is dat niet. 

Bij de herdenking van deze vergeten ramp droeg ik onderstaand gedicht voor. 

Watersnood Texel, 1-2-1953

Herdenking 1-2-2023 

VERGETEN RAMP

 

Waren er hier te weinig doden,

was de overkant te ver,

de oorlog nog maar net achter de rug

en het besef van de onuitwasbare sporen 

– van geslacht tot geslacht –

nog niet doorgedrongen in de tijd? 

 

Was er nog geen oog voor de veelvoud 

van de zes, doordat zij wel

en die anderen niet?

 

Paniek in de blik van vaders en moeders,

– geen dag meer als tevoren –

drijvend als een hond op een tafelblad.

 

De kabbelende zee die een monster 

herbergt als wind en tij samenspannen,

dat op kan duiken als je slaapt, net opstaat, 

in de kroeg zit of op weg bent naar huis. 

 

Dan draait het rad, vertelt de tijd

en maakt het uit of je besluit

een regenbroek te halen. Het kan

je lot bepalen.

 

Een nacht die niet is uit te wissen,

die niet is weggedacht.

 

Fiet van Beek,

eilanddichter

januari 2023

De eerste Dries

By |januari 18th, 2023|Eilanddichter TXL|

Op 18 januari 2022 overleed Dries Veltkamp, een sociaal bewogen markante Texelaar, tevens gemeenteraadslid. Dries was een actieve burger die allerlei mensen en organisaties hielp, ook als hij er niet zoveel mee had. Om burgerschap te stimuleren en de nagedachtenis van Dries te eren, stelt PvdA Pro Texel een prijs in voor sociaal Texelaarschap: De Dries. 

De eerste Dries werd uitgereikt op 18 januari 2023 aan Cintha Stiekema, pleegouder en oprichter van Texelgezinnen. Texelgezinnen begon voorjaar 2020 met een spontane groep ouders die het initiatief nam om ook op Texel onderlinge steun te stimuleren voor kinderen (gezinnen) die een steuntje in de rug nodig hebben. Eind 2022 waren meer dan 42 ‘vraaggezinnen’  gesteund met 94 kinderen. Er is kleding en speelgoed uitgeleend, kinderen  zijn geholpen met huiswerk of mee uit genomen voor een leuk uitje en er zijn workshops voor ouders georganiseerd over opvoedkwesties. Cintha Stiekema krijgt applaus, een oorkonde en een bedrag dat door haar aan een goed doel te besteden is. Op de oorkonde is onder meer onderstaand gedicht te lezen.

DE EERSTE DRIES

Hij was een man, die niet snel vergat

of wordt vergeten. Zijn warmte bracht

waar ze ontbrak, liet zien hoe samen

kansen gaf voor aanwaaiers en gasten

voor wie het bestaan geen glijbaan was.

 

Wie op sloffen in zijn voetspoor treedt,

heeft het niet gevat. Het gaat om eigen

stijl, niet louter imiteren. Met het

beste uit jezelf een goede weg

opgaan, zelfs al moet je die nog banen.

 

Een vrouw die weet wat werken is, dacht

dat één plus één zoveel meer kan zijn

dan twee en drie. Een eilandtalent

brengt bij elkaar, tot andermans kind

gewoon een bonus vindt. Aandacht bij

 

een kopje thee met oren smaakt naar

meer en is voor ieder te behappen.

Deze vrouw is eenvoudig een kei

in verbinden van gezinnen. Zij

krijgt nu wat zij zelf gegeven heeft.

 

Fiet van Beek,

eilanddichter

 

Gelukkend nieuwjaar

By |januari 9th, 2023|Eilanddichter TXL|

Op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Texel kreeg de eilanddichter ook het woord. Ik droeg er dit voor de gelegenheid gemaakt gedicht voor.

GELUKKEND NIEUWJAAR

De dagen rond het nieuw en oud

vragen om blikken. Dat kan, maar waar

begin je dan? Terug brengt oud nieuws:

vlammen bij Joost, de jurk die er twee

bleek te zijn, strandende kotters

aan de kade, nieuwe bestuurders

aan de eindeloze Emmalaan.

 

Vooruitzien is gissen. Dichterbij

is een pas op de plaats maken, poten

in Texels klei, geaard in de kern van de zaak.

Dat brengt ons vast verder, misschien wel

bij die stip op de einder. Laten we

niet bang zijn voor wat de boer niet kent,

donker in de nacht behouden, elkaar

 

het licht in de ogen gunnen. Niet

zwartepieten maar vieren wat echt

bij ons hoort en samenbrengt. Natuur

zijn we zelf, wie hierna komt zal dat

beamen. De zee ziet erop toe.

Wat we ook laten en doen, altijd

blijven wij andermans overkant.

 

Ik wens ons ruimte en rust, in lengte

van dagen, vrede met het verleden

en tezamen een waardenvol jaar.

 

Fiet van Beek,

eilanddichter

 

Ga naar de bovenkant