foto: Sytske Dijksen

OVERVLOED

 

Boven verhoogde dijken en vernieuwde

gemalen sloven regenbogen. Het gevaar

niet van zee, maar over ons heen gegoten.

 

Wat als water van de Hogeberg kolkend

in sloten naar beneden stort, een tuunwal

op breken staat, uien drijven, smienten

dobberen op schapenland, boeren in soppende

sokken zonder tractoren de voren volgen?

Wat als kinderen op zuigende paden pootje

baden in De Dennen? Zo was het vroeger niet.

 

Tussen dijk en duin ligt een verzadigde kuip.

Wie het water keert, is even niet de vraag

die kwelt, maar, wie trekt de stop eruit?

 

Fiet van Beek, 
eilanddichter