Na de verkiezingen

STEMMING

Ik houd zo van verkiezingen, 
vooral van het daarna, als al
die posterkoppen het lachen 
is vergaan en zij voor maximaal
vier jaar de politiek bezielen,
het eiland fijn bestieren,
hun aanhang gaan plezieren
en bovendien: 
het straatbeeld niet ontsieren. 

Fiet van Beek, eilanddichter