Dodenherdenking 4 mei 2023

Verhaal voor later

Luister goed allemaal. Deze dag geen rekenen

en taal, maar wel een les voor levenslang.

Het was 4 mei.

 

Kijk, zei zij. Ze liet een foto zien, zwart-wit.

Een jochie met een pet. Zijn ogen groot,

zijn armen hoog.

 

Ik bleef maar staren naar die jongen en rilde

van zijn lichaamstaal. Hij had ons broertje 

kunnen zijn.

 

Ze zei iets over mensenrechten, ik snapte het

niet helemaal, dat vrijheid een werkwoord is

om samen te vervoegen,

 

dat het geen klikken is als je onrecht benoemt.

De juf, haar naam ben ik vergeten, maar niet 

wat zij heeft aangereikt,

 

van wie je er ook een bent en hoe je vlag

er ook bijhangt, vrijheid krijg je als geschenk

van wie wij vandaag herdenken,

een cadeau om door te geven.

 

Fiet van Beek,

eilanddichter Texel