De Malinese zangers Nahawa Doumbia zingt in een taal die ik niet versta over onderwerpen die grensoverschrijdend zijn. Voor El Mundo, het radioprogramma van Ab de Haas, kreeg ik twee nummers toegestuurd. In beide gaat het over opkomen voor jezelf en de positie van vrouwen. Zowel in haar teksten als in haar leven is dat een thema. Nahawa Doumbia wilde graag zangeres worden. Dat mocht van haar moeder, maar niet van haar vader en vaders wil was wet. Ze heeft de ruimte om haar eigen weg te volgen moeten bevechten. Als ik haar stevige muziek hoor en de foto hierboven zie, dan denk ik: wat een krachtige vrouw. Ze maakt inmiddels wereldtournees en heeft een man gevonden die haar wel terzijde staat. Als gitarist en echtgenoot. Zo kan het ook.  

SPEELRUIMTE

Bekneld, bepaald, bedacht

maar niet door haar, waar

en hoe het lopen moest

stond niet door zachte hand

beschreven. Gebalde vuist

schrijft haar in hoekig schrift

de regels voor; geen oor

voor milde ruis en melodie

die zij alleen bezingt. Het fijn

besnaard is niet besteed

aan vaders wil is wet. En zij?

Zij zingt zich een weg, buigt

alleen voor haar eigen ster

die rijst aan het werelds

firmament. Stralend volgt

zij haar baan, onbelemmerd.

Onbelemmerd.

 

Fiet van Beek