Zand

Donderdag 19 maart verzorgen Alfred Valstar en ik een avond waarop we in gedichten en muziek de tijd voor en van Pasen belichten. In 2013 verscheen bij uitgeverij Jongbloed een bundel met gedichten die geschreven werden bij het driejaarlijks bijbelleesrooster van de PKN. Die ‘Schriftgedichten’ vormen als het ware een ‘uitbreiding’ van de liturgie. Er is veel materiaal waaruit we gekozen hebben; grote dichters als Achterberg, Nijhoff, Van der Waals en De Merode bieden gedichten die hier prima dienst kunnen doen. Maar ook minder bekende dichters hebben interessante verzen geschreven rond Pasen.

De avond wordt gehouden in De Hoeve, Kerkbrink 1, Ermelo en begint om 20:00 uur. Graag aanmelden bij Marianne Hardeman per e-mail : ventermelo@gmail.com of  tel. 0341-266188/06-10612829. Er wordt een bijdrage van 3 euro gevraagd, inclusief koffie.