Op 18 januari 2022 overleed Dries Veltkamp, een sociaal bewogen markante Texelaar, tevens gemeenteraadslid. Dries was een actieve burger die allerlei mensen en organisaties hielp, ook als hij er niet zoveel mee had. Om burgerschap te stimuleren en de nagedachtenis van Dries te eren, stelt PvdA Pro Texel een prijs in voor sociaal Texelaarschap: De Dries. 

De eerste Dries werd uitgereikt op 18 januari 2023 aan Cintha Stiekema, pleegouder en oprichter van Texelgezinnen. Texelgezinnen begon voorjaar 2020 met een spontane groep ouders die het initiatief nam om ook op Texel onderlinge steun te stimuleren voor kinderen (gezinnen) die een steuntje in de rug nodig hebben. Eind 2022 waren meer dan 42 ‘vraaggezinnen’  gesteund met 94 kinderen. Er is kleding en speelgoed uitgeleend, kinderen  zijn geholpen met huiswerk of mee uit genomen voor een leuk uitje en er zijn workshops voor ouders georganiseerd over opvoedkwesties. Cintha Stiekema krijgt applaus, een oorkonde en een bedrag dat door haar aan een goed doel te besteden is. Op de oorkonde is onder meer onderstaand gedicht te lezen.

DE EERSTE DRIES

Hij was een man, die niet snel vergat

of wordt vergeten. Zijn warmte bracht

waar ze ontbrak, liet zien hoe samen

kansen gaf voor aanwaaiers en gasten

voor wie het bestaan geen glijbaan was.

 

Wie op sloffen in zijn voetspoor treedt,

heeft het niet gevat. Het gaat om eigen

stijl, niet louter imiteren. Met het

beste uit jezelf een goede weg

opgaan, zelfs al moet je die nog banen.

 

Een vrouw die weet wat werken is, dacht

dat één plus één zoveel meer kan zijn

dan twee en drie. Een eilandtalent

brengt bij elkaar, tot andermans kind

gewoon een bonus vindt. Aandacht bij

 

een kopje thee met oren smaakt naar

meer en is voor ieder te behappen.

Deze vrouw is eenvoudig een kei

in verbinden van gezinnen. Zij

krijgt nu wat zij zelf gegeven heeft.

 

Fiet van Beek,

eilanddichter