bij de Dodenherdenking op 4 mei

TEGENSPRAAK

 

Het begon niet met geweergeschut, mortieren

en explosies, niet met razzia’s of gaskamers.

 

Het begon met een letter die verschil maakte

tussen wij en zij, met uitsluitende woorden

tot zin gedacht, samengevoegd, uitgesproken:

wij beter, zij minder waard.

 

Het ongehoorde kreeg applaus.

 

Een woord dat onweersproken blijft, lokt daden uit,

maakt handen vuil, gaat ongerijmd

van kwaad naar verraad.

 

Het begint niet met afweergeschut, drones

en liquidaties, niet met loopgraven en raketten.

 

Het begint met herdenken, met noemen

van namen, met benoemen van wat leidt

tot haat – of het al is.

 

Met bedenken wat er zou als we er niet

tegen opstaan, zwijgende meerderheid zijn,

die langer stil is dan de twee minuten.

 

Daar begon het mee, daar begint het mee.

 

Fiet van Beek, 
eilanddichter