foto 1 uitsnede foto 2 uitsnede

Zo’n 60 mensen kwamen naar de mooiste boekhandel van Ermelo om te luisteren naar ons muziek-poëzie-optreden. De gedichten van Alfred Valstar en mijzelf in combinatie met de harp- en dwarsfluitmuziek van Corinne Rosendal en Irene Eijgendaal bleken een geheel te vormen waar men meer dan even voor bleef staan. Het Fête de la Musique (door Alfred de ‘Ermelo’s muzikale braderie’ genoemd) trok aardig wat mensen die konden kiezen uit een gevarieerd programma van muziek, dans, gedichten, cabaret etc. Wij begonnen en sloten ons programma met een gelegenheidsgedicht, speciaal geschreven voor deze middag dus. Hieronder de tekst van het mijne.

Fête de la Musique

 

Op die ene dag in het jaar dat donker maximaal

verbannen is en we net doen alsof een zomer ons

tweeënnegentig dagen zon en warmte brengt,

 

valt er veel te vieren, van licht op de langste dag

tot muziek in de kortste nacht; tonen die dorpelingen

doen deinen, draaien en dansen. Op die dag,

 

die uitzonderlijke dag, laten wij woorden stromen,

snaren trillen, klanken klinken, blazen wij lucht

en zetten gevieren de jaargetijden luister bij.

 

©Fiet van Beek, 2015