Eilanddichter TXL

Eilanddichter TXL2022-01-26T11:43:25+01:00

november 2023

Overvloed

By |november 14th, 2023|Eilanddichter TXL|

 foto: Sytske Dijksen

OVERVLOED

 

Boven verhoogde dijken en vernieuwde

gemalen sloven regenbogen. Het gevaar

niet van zee, maar over ons heen gegoten.

 

Wat als water van de Hogeberg kolkend

in sloten naar beneden stort, een tuunwal

op breken staat, uien drijven, smienten

dobberen op schapenland, boeren in soppende

sokken zonder tractoren de voren volgen?

Wat als kinderen op zuigende paden pootje

baden in De Dennen? Zo was het vroeger niet.

 

Tussen dijk en duin ligt een verzadigde kuip.

Wie het water keert, is even niet de vraag

die kwelt, maar, wie trekt de stop eruit?

 

Fiet van Beek, 
eilanddichter

Bokkensprongen

By |november 10th, 2023|Eilanddichter TXL|

bij de opening van het informatiepunt digitale overheid (IDO) in de bibliotheek

 

BOKKENSPRONGEN

 

Een koning in een vrij klein land,                        

stond met een hoepel in zijn hand.

Toen hij nog een prinsje was,

zei hij de mensen goeiendag,

speelde hij hoelahoep op straat

en kende hij de namen

van al zijn onderdanen.

 

Het volk was – met hem – uitgedijd,

het overzicht raakte hij kwijt.

Wie was toch wie, op wie kon hij

nu bouwen en vertrouwen?

Zijn raadsman had een goed idee.

Hij zei: geef ieder DigiD, beveel hen

dan in digi-taal er door te komen.

 

Dat ging een, twee, drie keer goed,

de vierde wist niet hoe het moest,

de volgende drie weer geen probleem,

nummer acht kwam er niet doorheen.

De een-twee-drieën werden de maat,

vieren te traag of te oud verklaard;

die telden daarna niet meer mee.

 

De oude koning zag het aan, begreep

wat er was misgegaan. Hij had alleen

de burgers hoeven vragen hun punt

te maken, de raadsheer kunnen leren

een sprong te wagen. De slotsom

van dit sprookgedicht: IDO-hulp is fijn,

maar het had niet nodig moeten zijn.

 

Fiet van Beek, 
eilanddichter

oktober 2023

Er was eens

By |oktober 25th, 2023|Eilanddichter TXL|

                                                        foto Salko de Wolf (l) en Maarten Brugge (r)

ER WAS EENS 

In memorie Jan en N.N.

 

Kansloos blind en toch

één van de oudsten worden.

Geboren met tien-nul achter,

gevonden bij eenentwintig.

Gered door mensenhanden

– ze noemden hem Jan –

spetterend samenleven,

met van die grote zeehond-ogen,

uitgegroeid tot lieveling.

 

Met tien-nul achter geboren,

op goed geluk aan boord gegaan,

de mare bevaren. Bedrogen

door menselijke hand. Golven

braken vooruitzicht. Wat rest

is rugzak, broek en schoen,

aangespoeld tussen vijftien

en twaalf. Gemist door wie?

Naam en kleur ogen onbekend.

 

Wat palen verder leest vader

zijn kind een sprookje voor.

 

Fiet van Beek, 
eilanddichter

Dat mag weleens gezegd

By |oktober 21st, 2023|Eilanddichter TXL|

Op 21 oktober worden de Texelse vrijwilligers bedankt met een feestelijke middag, georganiseerd door Texels Welzijn en de gemeente Texel. Voor die gelegenheid schreef ik een gedicht. 

voor de Texelse vrijwilligers

DAT MAG WELEENS GEZEGD

Zij weven een fijnmazig web

met dikke draden. Een vangnet,

netwerk, gevormd uit goede daden,

gesponnen uit wederzijds genoegen.

 

Plasticrapers, strandbewakers,

brandenblussers, F-jes-trainers,

lijnentrekkers, bardienstdraaiers,

kerkklokluiders, reddingvaarders,

tafeltje-dek-jes, radiomakers,

koffieschenkers, ouderraders,

stemmentellers, ledenwervers,

posterplakkers, welkomheters,

richtingwijzers, steungezinnen,

rolstoelduwers, handvasthouders,

voedselbankers, rommelmarkters,

collectanten, rodekruizers,

schuldhulpmaatjes, dorpsverbinders.

 

Zij weven een fijnmazig web,

geven verband met dikke draden;

een vangnetwerk van groot belang.

Zonder is het eiland los zand.

 

Fiet van Beek, 
eilanddichter

september 2023

Excelsis

By |september 30th, 2023|Eilanddichter TXL, Gedicht|

bij de Maartenskerk

EXCELSIS

Ontsteek een licht. Ik kan jullie,

voorbijgangers, in het donker

niet kennen, de ogen niet zien.

 

In dit vissersdorp zonder haven

hoor ik een blazer varen, spat

de vangst wonderbaarlijk

in druppels op kinderkopjes.

 

Ontsteek een vlam. Licht bij

met die mantel van Maarten,

verwarm de marmerkoude,

adem dat gouden Deo Gloria.

 

Fiet van Beek, 
eilanddichter

Dorpsgedicht Hoornder kerk

By |september 17th, 2023|Eilanddichter TXL|

Dorpsgedicht Hoornder kerk – 625 jaar Den Hoorn

Tekst: Fiet van Beek (geschreven voor de speciale kerkdienst op 17-9-2023)
Melodie: La montagne door Jean Ferrat (in NL bekend als ‘Het dorp’ van Wim Sonneveld)

 

De golven klotsten tegen klif,

de schepen wachtten op de wind

die hen naar verre oorden bracht,

op hoop van zegen ging de reis

betaald soms met de hoogste prijs,

zelfs walvisvaarders voeren jacht.

De zee kon razen als de bol

maar gaf ook schatten, netten vol

en kisten zilver, specerijen.

De glans werd niet gelijk verdeeld,

met mensenlevens werd gespeeld,

behaalde roem had donk’re zijden.

 

Een licht van troost is ons gegeven

met alle kleuren van de boog,

een houvast als de witte toren,

altijd erbij als loods in nood.

 

De boeren ploegden door en door,

dankten en baden dagelijks voor 

gezondheid en een goede oogst.

De lappendeken werd verdeeld,

pieper en suikerbiet geteeld,

het aantal skéépekeesies hoog.

Den Hoorn, wie weet nog hoe het was,

geen overkanters in de klas,

dat woord was nog niet uitgevonden,

nieuwkomers, gasten, kunstenaars,

toeristen en de Texelaars,

veelsoortig met elkaar verbonden.

 

Een licht van troost is ons gegeven

met alle kleuren van de boog,

een houvast als de witte toren,

nog steeds erbij als loods in nood.

 

Den Hoorn verandert als de Hors,

de vorm lijkt wel een rommelpot,

het land groeit aan en kalft weer af,

een wegje slingert hoog en laag,

de peerdenpòòdjes zijn nu straat,

het zal niet blijven wat het was.

Kijk niet voortdurend achterom,

zie om je heen, merk op, en kom

elkander in het heden tegen,

uit welke hoek de wind straks waait

is raden maar wat helder staat

is liefde, keileem van het leven.

 

Een licht van troost is ons gegeven

met alle kleuren van de boog,

wat ook de toekomst brenge moge,

Hij is erbij als weg en loods.

 

Fiet van Beek

Ga naar de bovenkant