MUZIEK ZONDER GRENZEN

benefietconcert Oekraïne

Als ik wil slaan, sla ik met de pauken,
als ik wil raken, beroer ik zacht een snaar,
als ik wil vlammen, speel ik het lied
van mijn moederstreek, mijn vaderland
vol zaad van zonnebloemen en graan.

In welke taal een vrouw ook weeklaagt,
in welke taal een kind ook droomt,
noten klinken als patronen, muziek
is het wapen waarmee ik ontwapen,
de melodie van de vrede beaam.

Luister naar ons muzikaal verhalen,
zwijg niet over onrecht en geweld,
zet recht waar je kan en ontvang
wie geluiden van angst heeft gehoord,
voeg klinkende munt bij cimbalen.

Fiet van Beek,
eilanddichter