Al een groen kaartje over Klein duimpje ontvangen? Dat zou zomaar kunnen. Er was een studie- en feestmiddag om het 10-jarig bestaan van de werkgroep duurzaamheid van het NMP Ermelo te markeren. We hoorden verhalen en lezingen over wat je als burger zelf kunt doen in en rond je huis om een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk te maken ofwel zo min mogelijk het milieu te belasten. Aan het eind van de bijeenkomst sloot ik af met een gedicht voor én kregen alle aanwezigen dit gedicht mee op een ansichtkaart. Dus als u binnenkort een kaartje krijgt met de volgende inhoud, dan weet u hoe het zit.

VOETAFDRUK

Had Klein Duimpje nou niet voorgedaan
dat het loont om op grote voet te leven,
dan hadden wij misschien vandaag vanzelf

een menselijker maat gekozen, waren wij niet
in sprookjes getrapt van onuitputtelijke gasvelden
of olievlekken en zo naast onze schoenen gaan lopen.

Stel dat hij de reus een warme trui had aanbevolen,
dat deze naast de biobrander in slaap gesukkeld was
zodat hij hem duurzaam kon isoleren?

Stel dat hij zijn laarzen had hergebruikt tot
een schoener met windmasten en zonnezeilen
en er met zevenmijlsvlagen mee was weggezeild?

Maar nee, hij moest zonodig die laarzen stelen
om gigantisch over moeder aarde te stampen,
net te doen alsof het niet uitmaakt welk spoor je achterlaat.

Had Klein Duimpje het goede voorbeeld gegeven,
dan zouden wij vandaag misschien
lang en niet verspillend leven.

©2017, Fiet van Beek, dorpsdichter